rhy.fi
Etusivu

Tervetuloa Pohjois-Iin Eränkävijöiden kotisivuille. Sivuston tarkoituksena on tiedottaa seuran asioista jäsenille, metsästysoikeuden haltijoille, maanvuokraajille sekä muille seuran toiminnasta kiiinostuneille.

 

 


AJANKOHTAISTA


Hirvikoeammunnat !
Koronaepidemian vuoksi ammuntakokeen voimassaoloa on jatkettu vuodella. Ammuntakokeita järjestetään tämän vuoksi vain kahdet; 16.8 ja 23.8. Näistä lähemmin Ampumarata sivulla.


Seuran johtokunta ja tehtävät:

Puheenjohtaja            Aaro Paakkola
Varapuheenjohtaja     Juho Paakkola
Sihteeri                     Miikka Häyrynen
Rahaston hoitaja        Antti Alaviuhkola
Majan vuokraus         Markus Paakkola, 040 1793594
Talkootoiminta           Timo Tiiro
Ammuntavastaava     Veikko Paakkola


METSÄSTÄVÄN JÄSENEN JÄSENMAKSU TULEE OLLA MAKSETTUNA ENNEN JAHTIIN OSALLISTUMISTA. JÄSENMAKSU KOSKEE MYÖS AJOMIEHENÄ HIRVILIHAOSUUDELLE OSALLISTUVAA JÄSENTÄ!

 HIRVIKOIRAN KOULUTTAMINEN ON SALLITTU VAIN SEURAN JÄSENILLE. 


Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti metsästävien jäsenten vuosittainen jäsenmaksu on 20 € ja se on maksettava ennen metsästyksen aloitusta, kuitenkin viimeistään 20.8. mennessä seuran tilille FI64 53500240005806. Maksutositteeseen merkintä "Metsästävän jäsenen jäsenmaksu metsästyskaudelle 2020 - 2021".


 

METSÄSTYSLUPIEN OSTAJAT: Vieraslupia voi ostaa ainoastaan, kun on sopinut Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n jäsenen (metsästyksen isäntä) kanssa asiasta, koska pyydetty riista vähentää isännän kiintiötä. Toisin sanoen esimerkiksi "kylällä asuvan" luvan haltija ei voi ostaa vieraslupia toisille.

Luvan maksajan on merkittävä maksukuittiin selkeästi, mikä lupa on kyseessä. Vierasluvassa on oltava merkittynä isännän nimi ja kylällä asuvan lupakuitissa on oltava ostajan osoitetiedot, jotta voidaan todeta luvan oikeellisuus.

Alueella suoritetaan metsästyksen valvontaa useiden eri viranomaistahojen toimesta.

Jos asiaan liittyy epäselvyyttä, ota yhtyttä Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n yhteyshenkilöihin (löytyy "yhteystiedot" sivulta). 

 


Ampumaradan ulkopuolista käyttöä varten käyttömaksu on 20 €/kausi. Maksu tulee suorittaa seuran tilille FI64 53500240005806. Maksukuittiin merkintä "ampumaratamaksu" ja lisäksi se vuosiluku jonka aikana käyttää ampumarataa. Kausi tarkoittaa kalenterivuotta.
 

Johtokunta

 ____________________________________________________________________


Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n vuokra-alue


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua