rhy.fi
Ampumarata

Ampumaradalla järjestetään karhu- ja hirvimerkkiammuntoja vuosittain.

Seuran jäsenet ja metsästysoikeuden omaavat henkilöt saavat käyttää ampumarataa harjoitteluun. 

Muut käyttäjät ovat tervetulleita alla olevan mukaisesti:

Ampumaradan ulkopuolista käyttöä varten käyttömaksu on yhdeltä kerralta 10 € ja koko kaudelta 20 €. Maksu tulee suorittaa seuran tilille FI64 53500240005806 viitetekstiin nimi/ampumaradan käyttömaksu. Kausi tarkoittaa kalenterivuotta.

Kuitti tulostetaan valvontaa varten, mikäli viesti on puutteellinen tai summa on väärä, lupa on mitätön.

AMPUMAOHJELMA V.2021

Ampumakokeen aikana noudatetaan viranomaisten antamia koronaepidemiaan liittyviä ohjeita. 

1.8.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Aapo Pakanen ja Kauko Raappana
Apuvalvojat:                 Onni Pakanen ja Niko Klasila

8.8.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Seppo Paakkola ja Leo Klasila
Apuvalvojat:                 Janne Paakkola ja Timo Klasila

15.8.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Matti Paakkola ja Timo Tiiro
Apuvalvojat:                 Juho Paakkola ja Jari Tiiro

26.8.2021 to, ampumakoe klo 17,00
Ammunnanvalvojat:  Mika Tiiro ja Risto Häyrynen
Apuvalvojat:                 Seppo Paakkola ja Heikki Meriläinen

29.8.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Veikko Paakkola ja Veli Paakkola
Apuvalvojat:                 Simo Paakkola ja Kauko Raappana

5.9.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Timo Tiiro ja Veikko Paakkola
Apuvalvojat:                 Mika Häyrynen ja Leo Klasila

19.9.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Mika Tiiro ja Risto Häyrynen
Apuvalvojat:                 Jari Tiiro ja Heikki Meriläinen

26.9.2021 su, ampumakoe klo 12.00
Ammunnanvalvojat:  Timo Klasila ja Aapo Pakanen
Apuvalvojat:                 Onni Pakanen ja Niko Klasila  


Merkkiampujan on ilmoittauduttava ampumapaikalla 1 tunnin kuluessa ampumakokeen alkamisesta.

Ammunnanvalvojien on syytä kerrata ennakkoon uudet säännöt koulutusmateriaalista. Materiaali kannattaa ottaa mukaan myös ammuntatilaisuuteen.
Käytettävä ensisijaisesti sähköistä kokeen vastaanottoa
 
Vain ampumakokeen jälkeen voi ammuntaa jatkaa harjoitusammuntana,
mikäli halukkaita ampujia on paikalla. Kun harjoitukset on
aloitettu, koeammuntasuorituksia ei saa enää kirjata
harjoittelijoille. Merkkiampujat ovat aina etusijalla
ammuntajärjestyksessä.  

Ulkopuolisilta peritään kaikissa harjoituksissa maksu 5 €/sarja
seisovaan tai liikkuvaan kuvioon. Ampumakoemaksu 20€/suorituskerta
käteisenä peritään kaikilta määräysten mukaan.
 
Ammunnan johtajana toimii ensiksi mainittu valvoja.
Ammunanjohtaja tiedottaa valvontavuoroista muille valvojille vähintään kahta viikkoa aikaisemmin ja ovat vastuussa ammunnan järjestämisestä riistanhoitoyhdistykselle ohjelman mukaan.
Mikäli joku on estynyt omalta vuoroltaan, järjestää hän itse
riistanhoitoyhdistyksen valtuuttaman sijaisen.
 
Vuorot ovat näkyvissä majalla ja ampumaradalla.
 
Pöytäkirjat ammuntaan saa seuran rahastonhoitajalta, jonne myös
tilitetään ammuntamaksut.

 Rahastonhoitaja Antti Alaviuhkola, 050 5729199
Radiopuhelimet saa majalta, avainkoodin saa Raimo Paakkolalta

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua