rhy.fi
Ampumarata

Ampumaradalla järjestetään karhu- ja hirvimerkkiammuntoja vuosittain.

Seuran jäsenet ja metsästysoikeuden omaavat henkilöt saavat käyttää ampumarataa harjoitteluun. 

Muut käyttäjät ovat tervetulleita alla olevan mukaisesti:

Ampumaradan ulkopuolista käyttöä varten käyttömaksu on yhdeltä kerralta 10 € ja koko kaudelta 20 €. Maksu tulee suorittaa seuran tilille FI64 53500240005806 viitetekstiin nimi/ampumaradan käyttömaksu. Kausi tarkoittaa kalenterivuotta.

Kuitti tulostetaan valvontaa varten, mikäli viesti on puutteellinen tai summa on väärä, lupa on mitätön.

 

AMPUMAOHJELMA V.2018
 

17.8.2018 pe, ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Tuomo Pakanen, Aapo Pakanen
Apuvalvoja:    Onni Pakanen, Niko Klasila

30.8.2018 to, ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Timo Tiiro, Veli Paakkola
Apuvalvojat    Simo Paakkola, Kauko Raappana

20.9.2018 to, ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Seppo Paakkola, Leo Klasila
Apuvalvojat    Janne Paakkola, Miikka Häyrynen

27.9.2018 to ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Mika Tiiro, Markus Paakkola
Apuvalvoja:    Jari Tiiro, Heikki Meriläinen

11.10.2018 ampumakoe klo 16.00
Ammunnanvalvojat: Timo Tiiro ja Juho Paakkola
Apuvalvojat: Jari Tiiro ja Leo Klasila
Huom. 11.10.2018 ampumakoe peruttu.

Ammunnanvalvojien on syytä kerrata ennakkoon uudet säännöt

koulutusmateriaalista. Materiaali kannattaa ottaa mukaan myös
ammuntatilaisuuteen.
 
Vain ampumakokeen jälkeen voi ammuntaa jatkaa harjoitusammuntana,
mikäli halukkaita ampujia on paikalla. Kun harjoitukset on
aloitettu, koeammuntasuorituksia ei saa enää kirjata
harjoittelijoille. Merkkiampujat ovat aina etusijalla
ammuntajärjestyksessä.  
Ulkopuolisilta peritään kaikissa harjoituksissa maksu 5 €/sarja
seisovaan tai liikkuvaan kuvioon. Ampumakoemaksu 20€/suorituskerta
peritään kaikilta määräysten mukaan.
 
Ammunnan johtajana toimii ensiksi mainittu valvoja.
Ammunanjohtaja tiedottaa valvontavuoroista muille valvojille ja
apuvalvojalle vähintään kahta viikkoa aikaisemmin ja ovat vastuussa
ammunnan järjestämisestä riistanhoitoyhdistykselle ohjelman mukaan.
Mikäli joku on estynyt omalta vuoroltaan, järjestää hän itse
riistanhoitoyhdistyksen valtuuttaman sijaisen. Apuvalvojaksi mää-
rätyn henkilön voi ammunnanvalvojat vaihtaa tarpeen mukaan jonkun
muun sopivan hirvimiehen. (Vuorot ovat näkyvissä majalla ja
ampumaradalla.
 
Pöytäkirjat ammuntaan saa seuran rahastonhoitajalta, jonne myös
tilitetään ammuntamaksut.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua