rhy.fi
Ampumarata

Ampumaradalla järjestetään karhu- ja hirvimerkkiammuntoja vuosittain.

Seuran jäsenet ja metsästysoikeuden omaavat henkilöt saavat käyttää ampumarataa harjoitteluun. 

Muut käyttäjät ovat tervetulleita alla olevan mukaisesti:

Ampumaradan ulkopuolista käyttöä varten käyttömaksu on yhdeltä kerralta 10 € ja koko kaudelta 20 €. Maksu tulee suorittaa seuran tilille FI64 53500240005806 viitetekstiin nimi/ampumaradan käyttömaksu. Kausi tarkoittaa kalenterivuotta.

Kuitti tulostetaan valvontaa varten, mikäli viesti on puutteellinen tai summa on väärä, lupa on mitätön.

AMPUMAOHJELMA V.2023

Ampumakokeen aikana noudatetaan viranomaisten antamia koronaepidemiaan liittyviä ohjeita. 

17.8.2023 to,  ampumakoe klo 17.00 
Ammunnanvalvojat:  Matti Paakkola ja Kimi Klasila
Apuvalvoja:                Juha-Matti Paakkola 

24.8.2023 to, ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Sami Paakkola ja Juho Paakkola
Apuvalvoja: Vesa Hanhisalo           

14.9.2023 to, ampumakoe klo 17.00
Ammunnanvalvojat:  Mika Tiiro ja Risto Perttula
Apuvalvojat:                 Eila Kynkäänniemi ja JannePaakkola

5.10.2023 to, ampumakoe klo 14.00
Ammunnanvalvojat:  Timo Tiiro ja Risto Häyrynen
Apuvalvojat:                 Vesa Hanhisalo ja Veikko Paakkola
 

Merkkiampujan on ilmoittauduttava ampumapaikalla 1 tunnin kuluessa ampumakokeen alkamisesta.

Ammunnanvalvojien on syytä kerrata ennakkoon uudet säännöt koulutusmateriaalista. Materiaali kannattaa ottaa mukaan myös ammuntatilaisuuteen.
Käytettävä ensisijaisesti sähköistä kokeen vastaanottoa
 
Vain ampumakokeen jälkeen voi ammuntaa jatkaa harjoitusammuntana,
mikäli halukkaita ampujia on paikalla. Kun harjoitukset on
aloitettu, koeammuntasuorituksia ei saa enää kirjata
harjoittelijoille. Merkkiampujat ovat aina etusijalla
ammuntajärjestyksessä.  

Ulkopuolisilta peritään kaikissa harjoituksissa maksu 5 €/sarja
seisovaan tai liikkuvaan kuvioon. Ampumakoemaksu 20€/suorituskerta
käteisenä peritään kaikilta määräysten mukaan.
 
Ammunnan johtajana toimii ensiksi mainittu valvoja.
Ammunanjohtaja tiedottaa valvontavuoroista muille valvojille vähintään kahta viikkoa aikaisemmin ja ovat vastuussa ammunnan järjestämisestä riistanhoitoyhdistykselle ohjelman mukaan.
Mikäli joku on estynyt omalta vuoroltaan, järjestää hän itse
riistanhoitoyhdistyksen valtuuttaman sijaisen.
 
Vuorot ovat näkyvissä majalla ja ampumaradalla.
 
Pöytäkirjat ammuntaan saa seuran rahastonhoitajalta, jonne myös
tilitetään ammuntamaksut.

 Rahastonhoitaja Antti Alaviuhkola, 050 5729199
Radiopuhelimet saa majalta, avainkoodin saa Pentti Paasolta p.040 7255626.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös